APPRAISER Rzeczoznawca Majątkowy
poinformuj znajomego


Google
Świadczymy usługi w zakresie wycen:

•  nieruchomości gruntowych niezabudowanych
      - działek gruntu (działki budowlane, rekreacyjne)
      - gruntów rolnych
      - gruntów leśnych
•  nieruchomości gruntowych zabudowanych
•  nieruchomości lokalowych
      - lokali mieszkalnych
      - lokali użytkowych
•  nieruchomości budynkowych
•  ograniczonych praw rzeczowych
      - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
      - spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
      - prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej


Oferujemy usługi nie stanowiące operatu szacunkowego:

•  analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji
•  analizy stanu prawnego nieruchomości
•  analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
•  analizy finansowe
•  doradztwo inwestycyjne w zakresie nieruchomości
•  prognozyDokumenty potrzebne do wykonania wyceny:
• odpis lub wypis z księgi wieczystej, albo innego dokumentu stwierdzającego nabycie praw do nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, umowa przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, umowa dzierżawy, najmu, inne)
• wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)
• kopia mapy ewidencyjnej

Dodatkowe dokumenty uzależnione są od przedmiotu i celu wyceny.

  Kraków   Miechów   Kielce   Charsznica   Gołcza   Kozłów   Książ Wielki   Racławice   Słaboszów   Iwanowice   Jerzmanowice-Przeginia   Kocmyrzów-Luborzyca   Michałowice   Skała   Słomniki   Zielonki   Klucze   Olkusz   Wolbrom   Proszowice   Radziemice   Biskupice   Jędrzejów   Sędziszów   Pińczów   Działoszyce   Kazimierza Wielka


Copyright 2006 by rzeczoznawca-majatkowy.pl