APPRAISER Rzeczoznawca Majątkowy
poinformuj znajomego


Google
O celu wyceny każdorazowo decyduje zamawiający. Najczęściej określenia wartości nieruchomości dokonuje się dla celów:

•  zabezpieczenia kredytów bankowych
•  kupna - sprzedaży, zamiany nieruchomości
      - ustalenia ceny sprzedaży- nabycia nieruchomości
      - ustalenia ceny wejściowej do przetargów
      - sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy
•  ustalenia wartości aportu
•  ubezpieczenia nieruchomości
•  ustalenia podatku od spadku lub darowizn
•  podziału majątkowego
•  zniesienia współwłasności
•  oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
•  aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
•  sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu
•  oddania nieruchomości w trwały zarząd
•  aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu
•  ustalenia wysokości odszkodowań:
      - z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
      - z tytułu decyzji planistycznych
      - za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi
•  ustalenia opłat adiacenckich
•  innych

  Kraków   Miechów   Kielce   Charsznica   Gołcza   Kozłów   Książ Wielki   Racławice   Słaboszów   Iwanowice   Jerzmanowice-Przeginia   Kocmyrzów-Luborzyca   Michałowice   Skała   Słomniki   Zielonki   Klucze   Olkusz   Wolbrom   Proszowice   Radziemice   Biskupice   Jędrzejów   Sędziszów   Pińczów   Działoszyce   Kazimierza Wielka


Copyright 2006 by rzeczoznawca-majatkowy.pl